เปิดตัวเวบไซต์เทใจ(www.taejai.com) ชุมชนออนไลน์แห่งการให้ของเมืองไทย
 
     สำหรับ การทำงานทางเว็บไซต์จะรวบรวมเรื่องดี ๆ ที่ทำเพื่อสังคมจากองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรไม่แสวงกำไรNGO รวมถึง โครงการ และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) มาลงไว้ในเวบไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกอ่านโครงการและเข้ามาบริจาคที่นี่ได้โดยง่ายไม่ ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทย หรือในโลก นอกจากนี้แต่ละโครงการก็จะมีการรายงานผลการดำเนินการแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริจาคติดตามการทำงานได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย เพราะเราต้องการให้ผู้ให้และผู้รับสามารถเชื่อมหัวใจของคุณกับใครอีกหลายคน ได้
     
     นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการ สถาบัน ChangeFusion ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำ เรื่องดีๆ เพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนสนับ สนุนและสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง
     
     ตอนนี้ทางเทใจดอทคอมได้เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม ในการรับการสนับสนุน ๙ โครงการ คัดเลือกจากโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ชัดเจน วัดผลได้จริง และมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการอุปการะปะการัง นิวเฮเว่น โครงการช่วยชีวิตช้างไทย ซารางเฮโย โครงการสร้างห้องน้ำช่วยผู้หญิงชาวเขา โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ โครงการเก้าอี้ ๑๔๑ ประคองรัก โครงการ Anyone can draw วาดชีวิตใหม่ให้คนพิการ และโครงการสัญจรสอนศิล์ฟรี เพื่อคนดีของชุมชน
     
     โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและสนับสนุนเงินทุนดำเนินโครงการ ได้ที่ www.taejai.com และ/หรือ ติดตามข่าวสารและร่วมกัน กด LIKE ได้ที่ Fan Page ของเทใจดอทคอมที่ Facebook https://www.facebook.com/pages/TaejaiDotCom หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ info.taejai@gmail.com
     
     ตัวอย่างโครงการ เก้าอี้ ๑๔๑ ประคองรัก สำหรับเด็กน้อยที่พิการซ้ำซ้อน (เด็กหลังคดและไม่สามารถพิงพนักได้และตาบอด) ที่มาและความสำคัญ น้องบาสแห่งบ้านเทวา (Angels' Home) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เด็กน้อยพิการซ้ำซ้อน มีความจำเป็นต้องใช้เก้าอี้เฉพาะ เพื่อให้สามารถนั่งทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากน้องบาสมีอาการหลังคดจึงไม่สามารถนั่งเองได้ พิงพนักไม่ได้ และตาบอดอีกด้วย พี่ปูเพื่อนของทีมงาน ๑๔๑ ได้ให้ทางเราลองหาทางช่วยน้องบาสให้มีเก้าอี้ที่เหมาะสมสำหรับใช้ทั้งที่ บ้านตนเองและบ้านเทวาที่น้องต้องเข้าร่วมกิจกรรม เราจึงจะออกแบบและทำต้นแบบเก้าอี้สำหรับน้องบาส ซึ่งสามารถนำไปผลิตให้แก่น้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อนที่มีลักษณะคล้ายๆกันได้อีก
     
     กิจกรรมที่โครงการจะดำเนินการ ออกแบบและทำต้นแบบเก้าอี้ ๑๔๑ประคองรัก สำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อนที่ไม่สามารถนั่งเองได้ โดยทำให้เหมาะสมกับสัดส่วนสรีระของผู้พิการนั้นๆ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่มีมุมแหลมอันตราย มีลวดลายช่องว่างที่ฉลุออกมาจากเก้าอี้ เพื่อเป็นของขวัญในการมีส่วนร่วมเทใจให้น้องครั้งนี้ เป็น Missing Pieces of Love ที่แทนคุณค่าของการให้ตามแนวทางของ ๑๔๑ โดยเก้าอี้นี้จะมอบให้แก่ศูนย์สงเคราะห์เด็กพิการบ้านเทวา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อให้น้องบาสไว้ใช้นั่ง จำนวน ๒ ตัว (ที่บ้านและที่บ้านเทวา)
     
     Anyone Can draw วาดชีวิตใหม่ให้คนพิการ โครงการ Anyone Can Draw เชื่อว่า "ใครๆ ก็วาดได้" จึงใช้ทักษะและความชอบจัดคอร์สฝึกวาดการ์ตูนให้ผู้พิการ งานนี้นอกจากจะได้โชว์ของดีที่มีอยู่ในตัวแล้วยังสามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้อีกด้วย
     
     ที่มา/ความสำคัญของโครงการ การสำรวจคนพิการโดยสำนักงานสถิติ แห่งชาติปี ๒๕๕๐ พบว่า มีจำนวนคนพิการทั่วประเทศ ๑.๘๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ ของประชากรของประเทศ โดยคนพิการร้อยละ ๖๔.๘ เป็นผู้ว่างงาน เพราะคนในสังคมมักมองว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานได้ต้องอยู่ในฐานะผู้ ที่ได้รับการสงเคราะห์เท่านั้น ส่วนคนพิการที่มีงานทำก็มักถูกกดค่าแรง ทั้งที่จริงแล้วหากคนพิการได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสมก็สามารถหาเลี้ยงตน เองและครอบครัวได้การวาดการ์ตูนคอมิกส์นั้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก ไม่ต้องการเงินลงทุนเยอะ แต่เป็นอาชีพที่ใช้ทักษะ สามารถรับงานได้ทั่วโลก
     
     โดยทำงานที่บ้านได้ โครงการ Anyone Can Draw ที่มีสมาชิกเป็นนักวาดการ์ตูน แอนิเมเตอร์ และบล็อกเกอร์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงคิดจัดคอร์สอบรมทักษะการวาดการ์ตูนและแอนิเมชันให้คนพิการตามความถนัดมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
     
     หลังจากผ่านการอบรมจนมีฝีมือวาดการ์ตูนไม่เป็นรองใครแล้วแต่คนพิการเหล่านั้นก็ ยังพบปัญหาไม่มีผู้จ้างงาน ทางทีมงาน Anyone Can Draw จึงจะผลิตสื่อ เช่น แอนิเมชั่น การ์ตูนคอมิกส์ เกมต่างๆ ที่ทำให้คนปกติและคนพิการเข้าใจกันมากขึ้น และในอนาคตจะสร้างสตูดิโอที่เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้พิการภาคเหนือที่ต้องการ เรียนการวาดการ์ตูน หรือต้องการหางานทางด้านการวาดภาพ
     
     กิจกรรมที่โครงการจะดำเนินการ ๑. จัดอบรมทักษะการวาดรูปการ์ตูนคอมิกส์พื้นฐานแก่ผู้พิการจำนวน ๔๐ คน ๒. จัดอบรมทักษะการวาดรูปการ์ตูนคอมิกส์ระดับกลางแก่ผู้พิการจำนวน ๒๐ คน ๓. สร้างสื่อที่ทำให้คนปกติและคนพิการเข้าใจกันมากขึ้น เช่น แอนิเมชั่น การ์ตูนคอมิกส์ เกมต่างๆ และ๔. ในอนาคตต้องการสร้างสตูดิโอที่เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้พิการภาคเหนือที่ ต้องการ เรียนการวาดการ์ตูน หรือต้องการหางานทางด้านการวาดภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการจ้างงานมากขึ้น
     
แหล่งข่าว : (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๗ ต.ค.๕๕)   วันที่ 18 ตุลาคม 2555