จุติ’ ย้ำช่วยผู้ยากไร้-คนพิการ-ไร้บ้านแบบยั่งยืน สั่ง กคช. ทำบ้านเช่า 999 บาทอีก 2 หมื่นหลัง
 
     ปัจจุบันชุมชนคนหูหนวก มี 59 ครอบครัว 112 คน มีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 43 คน ซึ่งไม่มีความมั่นคงด้านที่พักอาศัย เพราะสร้างบ้านอยู่ใต้สะพาน ขณะที่ชุมชน ส.พัทยา (ฝั่งเต็นท์) ย่านอาร์ซีเอ มี 130 ครัวเรือน 300 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการขอคืนพื้นที่ ทำให้ชุมชนแห่งนี้ต้องย้ายออก
     
     นายจุติ เปิดเผยว่า จากการเยี่ยมทั้ง 2 ชุมชน ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อให้การแก้ปัญหาระยะยาว จึงได้เสนอให้ย้ายไปอยู่ในที่อยู่ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยแบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ ห้องเช่าเดือนละ 999 บาท 3 เดือนแรก ไม่คิดค่าเช่าและให้เช่าอยู่ระยะยาว และการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้นใหม่ โดยสร้างในที่ของรัฐบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     
     “ขอให้ชุมชนร่วมกันตัดสินใจเพื่อย้ายไปยังที่พักใหม่ โดยขอให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันทั้งชุมชน ซึ่งกระทรวงจะดูแลเรื่องความเป็นอยู่ การขึ้นทะเบียนชุมชน ไปจนถึงการฝึกอาชีพ เพื่อให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระยะยาว” นายจุติกล่าว
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 24 พฤษภาคม 2563