สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยลงพื้นที่ยะลา มอบถุงยังชีพให้คนตาบอดที่รับผลกระทบโควิด-19
 
     นอกจากนี้ ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการดังกล่าว โดยท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นเจอรี่ เลขที่บัญชี 481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย” และหากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นสิ่งของสามารถบริจาคได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 7/334 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.09-8334-1321
     
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 28 มิถุนายน 2563