2 ส.ส.ชัยภูมิ” บุกช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน “ครอบครัวยายยูน” หลังได้รับร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก
 
     ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากมาก จึงได้ทำการช่วยเหลือร่วมกันในเบื้องต้น โดยการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน และก่อสร้างห้องน้ำ ในวงเงิน 30,000 บาท ซึ่งจะดำเนินการให้ทันที
     
     นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และปัญหาที่อยู่อาศัย ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้มากเหมือนคนปกติ ดังนั้นในฐานะเป็น ส.ส.ในพื้นที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน.
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 30 กรกฎาคม 2563