กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง พม. ชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน"
 
     นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดย พก. ได้นำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ต่อวัน อีกทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น รถเข็นวีลแชร์ ทางลาด ห้องน้ำคนพิการ เป็นต้น
     ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย 6 กิจกรรมสำคัญได้แก่ สาธิตการชงชา กาแฟ และการทำขนม จากร้าน 60+ plus เบเกอรี่ โดยยามาซากิและ APCD กิจกรรมนวดแผนไทย สาธิตการนวดแผนไทยรูปแบบใหม่ New normal โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะบำบัด และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยมูลนิธิออทิสติกไทย กิจกรรมคลินิกมนุษย์ล้อบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลรักษา โดยมูลนิธิคนพิการไทย กิจกรรมดนตรีในสวน โดยกลุ่มศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ (From Street to Stars : S2S) และกิจกรรมเครื่องต้มยําสวนเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาธิตการปรุงอาหาร พร้อมให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองชิม
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 01 สิงหาคม 2563