เดือนตุลาคมนี้เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการอัตราใหม่ 1,000 แบบไม่ถ้วนหน้า
 
     เดือนตุลาคมนี้เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการอัตราใหม่ 1,000 แบบไม่ถ้วนหน้า
     .
     ในเดือนตุลาคมนี้ จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการอัพตราใหม่ 1,000 บาท ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจากปัจจุบัน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยการเพิ่มครั้งนี้เป็นการเพิ่มให้แก่ผู้ถือบัตรคนพิการ 2 กลุ่มคือ กลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน และคนพิการที่มีทั้งบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
     .
     อย่างไรก็ดี เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือ We Fair ก็ตั้งข้อสังเกตว่า การเพิ่มเบี้ยยังชีพแบบไม่ถ้วนหน้าจะสร้างความเลื่อมล้ำ รวมทั้งมีคนพิการกว่า 4.4 แสนคนที่ไม่ได้รับการเพิ่มเบี้ยความพิการ  รัฐจึงควรเพิ่มให้ทุกคนมีหลักประกันในชีวิตที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน
แหล่งข่าว : https://www.facebook.com/thisAble.me/   วันที่ 01 ตุลาคม 2563