สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ชุมนุมที่ จ.หนองคาย
 
     สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชุมนุม เรียกร้องและยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคาย ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ (6 มี.ค.51) สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรได้รวมตัวชุมนุมที่บริเวณหน้าโดยนายอรรถฤทธิ์ สิงห์ลอ นายกสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของสมาคมฯ ผ่านนายเจด็จ มุสิกวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ไปยังรัฐมนตรีของกระทรวงต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละข้อเรียกร้อง สำหรับข้อเรียกร้องที่สมาคมฯ ต้องการดำเนินการโดยด่วน ประกอบด้วย การยกเลิกพื้นที่ สปก. ให้เป็นโฉนด , ขอเงินเดือนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จากเดิม 500 บาท ให้เป็น 2,000 บาท/เดือน , ให้ฟื้นโครงการโคล้านครอบครัวขึ้นมาอีกครั้ง , ให้เร่งรัดติดตามเงินกู้ ธกส.ให้เกษตรกร , ยุติการทวงหนี้เงินทุนการศึกษา และขอเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ยืนยันจะส่งหนังสือดังกล่าวรัฐมนตรีฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ผู้สื่อข่าว : หนองคาย(ส.ปชส.) rewriter : พรภัสสร ปิ่นสกุล 
แหล่งข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   วันที่ 05 มีนาคม 2551