แบบห้องน้ำสำหรับคนพิการ
  วัตถุประสงค์    
ทำการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ  ภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม  
รายระเอียดประกอบแบบ  
พื้น         พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเชรามิคเคลือบสี ขนาด 8 ״X 8 ״   ชนิดผิวด้าน ระดับพื้นภายในห้องน้ำเท่ากับพื้นภายนอก  ทำระดับลาดเอียงลงรูระบายน้ำ

 ผนัง       ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น  สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. เหนือขึ้นไปเป็นช่องแสง 
หรือช่องระบายอากาศ  ตามความเหมาะสม ภายนอกฉาบปูนเรียบทาสี  
ภายในกรุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 8 ״ X 8 ״ สูง 2.00 ม.         

เพดาน   ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.
ชนิดกันชื้น  รอยต่อฉาบเรียบ  โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
                ระบบ MCTAL STUD ระยะเคร่า  0.40 X 1.20 ม.
หรือห้องพื้นฉาบปูนเรียบ  หรือกระเบื้องแผ่นเรียบ
                หนา 9 มม. โครงเคร่าอะลูมีเนียม T – DAR 0.90 X 0.90 ม. หรือตามความเหมาะสม

งานประตู

ประตูบานเลื่อน ลูกฝักอะลูมีเนียมลูกฟูกลีชา  กรอบอะลูมีเนียม ขนาดบาน  1.00 X 2.00 ม.ม. วงกบอะลูมีเนียม   ¾ ״X 4 ״ ความหนา 1.8 มม.  รางเลื่อนแบบแขวน ในชุดของบาน
มือจับสแตนเลส รูปตัว  ดัด 2 ด้านพร้อมกุญแจฝังบานล๊อกด้านในชนิดมือบิด

งานไฟฟ้า

ติดตั้งดวงโคม ฟลูออเรลเซนต์  8 W. หลอดเปลือยขาเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ ดวงกลางห้อง  สวิทซ์ติดตั้งข้างประตูทางเข้า

งานสุขาภิบาล

 
 1. ท่อส้วมใช้ท่อ PVC 8.5 ขนาด  4 ״   ต่อลงระบบน้ำเสียเดิม  Skpcไม่เกิน  1:50
 2. ท่อระบายน้ำทิ้ง  ใช้ท่อ PVC 8.5 ขนาด 2 ״ต่อลงระบบน้ำเสียเดิม  Skpc ไม่เกิน  2 : 200
 3. ท่อประปาใช้ท่อ PVC  3.5 ขนาด Ø ¾ ״   ต่อเชื่อมเมนหรือท่อแยก  ภายในอาคารที่ขนาดไม่เล็กกว่า Ø  ¾ ״
 4. ท่อระบายอากาศ ใช้ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø ¾ ״  ต่อเชื่อมกับท่อระบายอากาศ ภายในอาคาร หรือต่อไปนอกอาคาร ปลายท่อโผล่ใต้ชายคา พร้อมใส่ข้อต่อสามทางกันน้ำเข้า
 5. FLOOR DRAIN ใช้ชนิดมีที่ดักกลิ่น ขนาด Ø 2 ״
 6. ให้ติดตั้ง STOP VALVC Ø ½ ״  ก่อนเข้าสุขภัณฑ์
 7. ให้ติดตั้ง GATC VALVC  Ø ¾ ״   ก่อนจ่ายน้ำภายในห้องน้ำ บริเวณใต้อ่างล้างหน้า

ติดตั้งป้ายสัญญาลักษณ์ที่บนบานประตู  ระดับความสูง 1.40 ม.

สุขภัณฑ์และอุปกรณ์

 
  • โถส้วมชักโครกนั่งราบสีขาวแบบฟลัซวาวล์
  • สายฉีดชำระ
  • อ่างล้างหน้าติดผนัง เคลือบขาวก๊อกน้ำแบบก้านปัด 
  • พร้อมกระจกเงาแบบปรับมุม
  • รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น พร้อมตะแกรงกันผงและกลิ่น
  • ขอแขวนผ้าติดตั้งที่ระดับ 1.20 ม.
  • ราวทรงตัวรูป T
  • ราวทรงตัวเอนกประสงค์  ติดตั้งที่ระดับ 0.80 ม.  ยาวจนถึงโถส้วม    
  • ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า                                                     
  • ราวทรงตัวรูปตัว L

หมายเหตุ

 

۞  อุปกรณ์ราวทรงตัวทำจากแสตนเลส Ø ½ ״  ขนาดตามแบบขยาย
ความคลาดเคลื่อน ± 5 มม. ยึดติดผนังและพื้นด้วยน๊อตและพุกโลหะ
ตำเหน่งละ 3 จุด โดยน๊อตยาวไม่น้อยกว่า  ½ ״
۞  ขนาดพื้นที่ของห้องน้ำและตำเหน่งติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์  แบบ
ได้คำนึงถึงการใช้สอยของผู้พิการเป็นหลัก  ถ้าสถานที่ก่อสร้างไม่สามารถ
จัดทำได้ตามแบบให้พิจารณาปรับรูปแบบได้ตามสมควร

ทั้งนี้ต้องให้คนพิการใช้งานได้สะดวก