รายละเอียดของข่าว
 

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ท่านนายก อบต.หนองปลาไหล    
     วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ตัวแทนคณะทำงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี เดินทางไปที่ อบต.หนองปลาไหล

     เพื่อมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ท่านนายก แฉล้ม ทับทิมทอง นายก อบต.หนองปลาไหล


     .

     หลังจากท่านนายกรับกระเช้าและให้พรแก่คณะทำงานแล้วท่านได้ชักชวนให้คณะทำงานนั่งพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ

     คณะทำงานจึงบอกถึงปัญหา อุปสรรคของสำนักงานที่ยังไม่มั่นคงและคับแคบไปสำหรับการให้บริการ

     ท่านนายกรับจะให้ใช้พื้นที่ของ อบต.บริเวณใกล้กับวัดหนองเกดน้อยและจะของบประมาณทาง อบจ.ชลบุรีเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการให้

     .

     .

     ในโอกาสนี้ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณทาง อบต.หนองปลาไหล เป็นอย่างสูง

     ที่ให้การสนับสนุนการทำงานและงบประมาณแก่ทางศูนย์ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :