รายละเอียดของข่าว
 

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี อบรมเรื่อง IL ให้กับกลุ่มคนพิการจังหวัดอุดรธานี    
     วันที่ 19-21 มกราคม 2555 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้รับเชิญจาก สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง IL ให้กับกลุ่มคนพิการจังหวัดอุดรธานี


     วันที่ 19 ทีมคณะทำงานเดินทางไปถึงจังหวัดอุดรประมาณเวลา 15.30 น.ได้มีโอกาสเยี่ยมคนพิการ 1 คน ที่ตำบลหนองวัวซอ เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

     วันที่ 20 ทีมวิทยากรได้เดินทางถึงโถงจัดอบรมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อรอต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 50 คน

     ประธานเปิดงาน โดยนายสุรเชษฐ์ ดวงตามา ตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

      หัวข้อในการอบรมในวันแรกจะมีเรื่อง ประวัติและแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน ความพิการคืออะไร ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการคืออะไร

     ช่วงค่ำจะเป็นงานเลี้ยงที่ทางผู้จัดอบรมเตรียมไว้ ดูท่าทุกคนจะสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ทีเดียว อาหารก็อร่อยมากขอบอก

     วันที่ 21ตัวแทนคณะวิทยากร ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับคนพิการของศูนย์ฯ ส่วนการอบรมในวันที่สองนี้ใช้สถานที่ของสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีเป็นที่จัดอบรม หัวข้อในการอบรมมี สิ่งใหม่และสิ่งดี โปรแกรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กลุ่มสนับสนุน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ ช่วงท้ายจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดอุดรธานี โดยมี นางสาวธันย์ชนก นามวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการ

     การจัดอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจและให้ความร่วมมืออย่างดีมาก มีจิตอาสาที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเพื่อนพิการต่อไป การอบรมทั้งสองวันได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
ที่มาของข่าว :
เว็บไซต์เพิ่มเติม   

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :