รายละเอียดของข่าว
 

งานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี “พลังคนพิการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”    
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี “พลังคนพิการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ (หลังศาลากลางจังหวัดชลบุรี) มีคนพิการและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน


     นายสมชาย ศิริโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานการจัดงาน ประธานกล่าวเปิดงานโดย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

     กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการแสดงของคนพิการ จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา /ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 12 /สมาคมเด็กออทิสติกศรีราชา ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “พลังคนพิการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดย นายสมชาย ศิโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี /นางบุญสม รัตนอาภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/ ตัวแทนประกันสังคม /ตัวแทนกรมแรงงาน/ นายวีรศักดิ์ เนคมานุรักษ์ ประธานชมรมคนพิการอำเภอสัตหีบ / นายอนันต์ เลี่ยวเจริญรัตน์ ประธานชมรมคนพิการตำบลเสม็ด

     

     กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการมอบประการเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานวันคนพิการสากล ปี 2554 ต่อด้วยการมอบของขวัญของฝากมากมายให้กับคนพิการที่มาร่วมงานและมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เช่น วิลแชร์แบบต่างๆ ที่นอนลม ไม้ค้ำยัน วอคเกอร์ เป็นต้น

     
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :