รายละเอียดของข่าว
 

ประชุมชี้แจ้งรายละเอียด “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชลบุรี    
     วันที่ 15 มีนาคม 2555 ร่วมประชุมชี้แจ้งรายละเอียด “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ” ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ


     เริ่มประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.โดย นายสมชาย ศิริโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงาน นายพนม รอดเอี่ยม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญการ จี้แจ้งรายละเอียดการประชุม

     เวลา 10.00 น.- 10.30 น. ความหมายของผู้ช่วยคนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ และบทบาทหน้าที่ โดย นางสาวชญาดา วิริยะสิริเวช เจ้าหน้าที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี

     เวลา 10.30 น.-12.00 น. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและแบบฟอร์มต่างๆ โดย นายพนม รอดเอี่ยม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญการ

     

     
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :