หน้าแรก เกี่ยวกับเรา กิจกรรม กระดานสนทนา เครือข่ายของเรา บริการของศูนย์ฯ ติดต่อเรา ร่วมสนับสนุนศูนย์
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
กิจกรรม
กฎหมายน่ารู้
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานสนทนา
บุคลากร
เครือข่ายของเรา
ท่องเที่ยวคนพิการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการ
หน่วยงานเพื่อคนพิการ
สาระน่ารู้
ลิงค์เชื่อมโยง
บริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ
ติดต่อเรา
 
แผ่นพับ
 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
ระเบียบ / ข้อบังคับ
 
 
ช่องทางการติดต่อ
 
 
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
คู่มือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
Calendar
เดือนก่อน April 2021 เดือนหน้า
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Today
 
ข่าวออนไลน์
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
มติชน
คมชัดลึก
เนชั่น
ไทยโพสต์
ไทยแลนด์เดลี่
สยามสปอร์ต
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 
 
 
แสดงรายการกฎหมาย
กฏหมายน่ารู้
 
ตามชื่อกฎหมาย  ประเภท  
No. ชื่อกฎหมาย ประเภท วันที่ประกาศ Download
1. พรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 20 พ.ย. 2534 Click ที่นี้
2. มติคณะรัฐมนตรี ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย ปฏิญญาและ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 10 พ.ย. 2541 Click ที่นี้
3. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (T,E) กฎหมายระหว่างประเทศ 04 ธ.ค. 2529 Click ที่นี้
4. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย กฎหมายระหว่างประเทศ 03 ธ.ค. 2541 Click ที่นี้
5. ประกาศเฮลซิกิ เรื่องความเสมอภาคทางโอกาสให่แก่คนพิการ องค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 253 กฎหมายระหว่างประเทศ 11 ก.ค. 2539 Click ที่นี้
6. ประกาศสิทธิทั่วไปและสิทธิพิเศษของบุคคลปัญญาอ่อน กฎหมายระหว่างประเทศ 10 ก.ค. 2539 Click ที่นี้
7. กฎมาตรฐานว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ พ.ศ.2537 กฎหมายระหว่างประเทศ 20 ก.ค. 2537 Click ที่นี้
8. กฎกระทรวงการจ้างงาน พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 21 ก.ค. 2537 Click ที่นี้
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการแบ่งประเภทความพิการ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 28 ก.ค. 2537 Click ที่นี้
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการฟื้นฟูทางการแพทย์ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 28 ก.ค. 2537 Click ที่นี้
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ว่าด้วยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 03 ธ.ค. 2542 Click ที่นี้
12. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู พ.ศ.2538 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 21 ก.พ. 2538 Click ที่นี้
13. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู พ.ศ.2542 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 21 ก.ย. 2542 Click ที่นี้
14. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู พ.ศ.2542 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 21 ก.ย. 2542 Click ที่นี้
15. ระเบียบคณะกรรมการ ฯ ว่าด้วยการจัดผลประโยชน์ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 16 ก.ค. 2536 Click ที่นี้
16. ระเบียบการให้เงินอุดหนุนแก่องค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 22 ก.ย. 2537 Click ที่นี้
17. ระเบียบการให้เงินอุดหนุนองค์กรเอกชน พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 22 ก.ย. 2537 Click ที่นี้
18. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 27 ธ.ค. 2539 Click ที่นี้
19. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 29 ก.ค. 2536 Click ที่นี้
20. ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่ม พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 18 พ.ย. 2539 Click ที่นี้
21. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 18 เม.ย. 2543 Click ที่นี้
22. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการฝึกอาชีพคนพิการ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 27 ม.ค. 2538 Click ที่นี้
23. ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 22 ก.ค. 2539 Click ที่นี้
24. ระเบียบการบริหารเงินกองทุนเพื่อการพัฒนากีฬา พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 22 ก.ค. 2539 Click ที่นี้
25. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในส่วนที่เกี่ยวกับคนพิการ พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 14 ส.ค. 2542 Click ที่นี้
26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขอรั พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 08 ก.พ. 2543 Click ที่นี้
27. ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการอุดหนุนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 11 ม.ค. 2543 Click ที่นี้
28. มติคณะรัฐมนตรี ประกาศปีการศึกษาเพื่อคนพิการ มติคณะรัฐมนตรี 15 ก.พ. 2542 Click ที่นี้
29. มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มติคณะรัฐมนตรี 16 มี.ค. 2541 Click ที่นี้
30. มติคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ 40-44 มติคณะรัฐมนตรี 09 มิ.ย. 2541 Click ที่นี้
31. มติคณะรัฐมนตรี การให้โอกาสคนพิการเข้าทำงาน รัฐ ัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรี 17 เม.ย. 2540 Click ที่นี้
32. มติคณะรัฐมนตรี การฟื้นฟูฯ ทางด้านอาชีพ การจ้างงานคนพิการ มติคณะรัฐมนตรี 12 ก.ค. 2540 Click ที่นี้
33. มติคณะรัฐมนตรี การแข่งขันกีฬา มติคณะรัฐมนตรี 13 ก.ค. 2542 Click ที่นี้
34. ข้อปฏิบัติการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บทความกฎหมาย 09 ม.ค. 2552 Click ที่นี้
35. พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 11 พ.ย. 2545 Click ที่นี้
36. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 27 ม.ค. 2551 Click ที่นี้
37. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ระเบียบ, ข้อบังคับ 18 ก.ย. 2550 Click ที่นี้

หน้าที่ :
 

 

  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี
Chonburi Independent Living Center
สำนักงาน : ๑๕๓/๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๘๓-๑๑๓๓๔๑๖ , ๐๘๕-๐๙๓๔๒๑๒